Dokumenti

Preuzimanje relevantnih dokumenata

 1. Zakon o zdravstvenom osiguranju
 2. Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu
 3. Zdravstvene usluge za koje je predviđeno oslobađanje od plaćanja participacije
 4. Informator o radu Doma zdravlja Alibunar
 5. Odluka o imenovanju lica za zaštitu podataka o ličnosti
 6. Kolektivni ugovor Doma zdravlja Alibunar
 7. Statut doma zdravlja
 8. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova
 9. Odluka o rasporedu, početku i završetku radnog vremena
 10. Pravilnik o organizaciji računovodstva
 11. Plan kadra
 12. Komercijalne usluge koje se ne pružaju na teret RFZO
 13. Integrisani izveštaj o radu komisije za unapređenje kvaliteta rada za 2013. godinu
 14. Etički kodeks
 15. Etički kodeks tekst
 16. Elaborat o energetskoj efikasnosti
 17. Pravilnik o uzbunjivačima
 18. Pravilnik o bližem uređenju postupka javne nabavke i nabavke na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje u Domu zdravlja Alibunar
 19. Spisak službi i zdravstvenih ambulanti
 20. Kolektivni ugovor 2020. godina
 21. Odluka o izmeni sistematizacije
 22. Sistematizacija ažurno sa junom 2019. godine
 23. Odluka o izmeni sistematizacije
 24. Operativni plan 
 25. Plan integriteta
 26. Zahtev za ispisivanje dečijeg kartona
 27. Zahtev za ispisivanje kartona
 28. Pravilnik o stručnom usavršavanju
 29.  Plan upravljanje rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti
 30. Plan i program rodne ravnopravnosti
 31. Program rada i razvoja