Документи

Преузимање релевантних докумената

 1. Закон о здравственом осигурању
 2. Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту
 3. Здравствене услуге за које је предвиђено ослобађање од плаћања партиципације
 4. Информатор о раду Дома здравља Алибунар
 5. Колективни уговор Дома здравља Алибунар
 6. Статут дома здравља
 7. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова
 8. Одлука о распореду, почетку и завршетку радног времена
 9. Правилник о организацији рачуноводства
 10. План кадра
 11. Комерцијалне услуге које се не пружају на терет РФЗО
 12. Интегрисани извештај о раду комисије за унапређење квалитета рада за 2013. годину
 13. Етички кодекс
 14. Етички кодекс текст
 15. Елаборат о енергетској ефикасности
 16. Правилник о узбуњивачима
 17. Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке и набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује у Дому здравља Алибунар
 18. Списак служби и здравствених амбуланти
 19. Колективни уговор 2020. година
 20. Одлука о измени систематизације
 21. Систематизација ажурно са јуном 2019. године
 22. Одлука о измени систематизације
 23. Оперативни план 
 24. План интегритета
 25. Захтев за исписивање дечијег картона
 26. Захтев за исписивање картона