Документи

Преузимање релевантних докумената

 1. Закон о здравственом осигурању
 2. Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту
 3. Здравствене услуге за које је предвиђено ослобађање од плаћања партиципације
 4. Информатор о раду Дома здравља Алибунар
 5. Одлука о именовању лица за заштиту података о личности
 6. Колективни уговор Дома здравља Алибунар
 7. Статут дома здравља
 8. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова
 9. Одлука о распореду, почетку и завршетку радног времена
 10. Правилник о организацији рачуноводства
 11. План кадра
 12. Комерцијалне услуге које се не пружају на терет РФЗО
 13. Интегрисани извештај о раду комисије за унапређење квалитета рада за 2013. годину
 14. Етички кодекс
 15. Етички кодекс текст
 16. Елаборат о енергетској ефикасности
 17. Правилник о узбуњивачима
 18. Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке и набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује у Дому здравља Алибунар
 19. Списак служби и здравствених амбуланти
 20. Колективни уговор 2020. година
 21. Одлука о измени систематизације
 22. Систематизација ажурно са јуном 2019. године
 23. Одлука о измени систематизације
 24. Оперативни план 
 25. План интегритета
 26. Захтев за исписивање дечијег картона
 27. Захтев за исписивање картона
 28. Правилник о стручном усавршавању
 29.  План управљање ризицима од повреде принципа родне равноправности
 30. План и програм родне равноправности
 31. Програм рада и развојa