Анализа задовољства запослених у ПЗЗ у Јужнобанатском округу

У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа, у 2022. години предвиђено је и истраживање задовољства запослених у здравственим установама.

Циљ процене задовољства је установити степен задовољства запослених у здравственим установама и који су то фактори који утичу на њихово задовољство, односно незадовољство.

У истраживању задовољства запослених коришћен је анкетни упитник, који је јединствен за примарну и секундарну здравствену заштиту. Директор и Комисија за унапређење квалитета рада обавештавају запослене о времену и начину спровођења истраживања. Комиција, такође именује лице одговорно за спровођење истраживања, према договореној методологији, његово организовање и надзор. Анкета је анонимна.

Резултат истраживања можете преузети путем испод наведених линкова. Анализа се састоји од више делова.

Анализа 1. део

Анализа 2. део

Анализа 3. део

Анализа 4. део

Анализа 5. део

Анализа запослених у ПЗЗ у Јужно-банатском округу