Унутрашња организација

Унутрашња организација Дома здравља Алибунар сачињена је од следећих служби:

 1. Менаџмент Дома здравља Алибунар,
 2. Служба опште медицине – начелник: Др Фелића Туркоње,
 3. Специјалистичке службе – начелник: Др Мира Павловић – Ковачевић, специјалиста опште медицине
 4. Служба стоматолошке здравствене заштите – Др Линка Марина
 5. Клиничко-биохемијска лабораторија – Др Данијела Домница – Марина, специјалиста клиничка биохемије,
 6. Служба за опште, правне и економско – финансијске послове,
 7. Апотека.

Детаљна класификација по организационим јединицама

 • Здравствена амбуланта Амбуланта, адреса: Трг слободе бр.8, Алибунар,
 • Здравствена амбуланта Банатски Карловац, адреса: Кнеза Милоша бр. 33, Банатски Карловац, 
 • Здравствена амбуланта Владимировац, адреса: Трг ослобођења бр.8, Владимировац,
 • Здравствена амбуланта Локве, адреса: Трг ослобођења бр.4, Локве,
 • Здравствена амбуланта Добрица, адреса: Жарка Зрењанина бр. 36, Добрица,
 • Здравствена амбуланта Нови Козјак, адреса: Светог Саве бр. 45, Нови Козјак,
 • Здравствена амбуланта Иланџа, адреса: Милоша Црњанског бр. 80, Иланџа,
 • Здравствена амбуланта Селеуш, адреса: Маршала Тита бр. 78, Селеуш,
 • Здравствена амбуланта Николинци, адреса: Маршала Тита бр. 50, Николинци,
 • Здравствена амбуланта Јаношик, адреса: Маршала Тита бр. 9, Јаношик,
 • Клиничко-биохемијска лабораторија, адреса: Трг слободе бр. 8, Алибунар,
 • Служба хитне медицинске помоћи, адреса: Трг слободе бр. 8, Алибунар, 
 • Специјалистичка служба за плућне болести и туберкулозу Алибунар, адреса: Трг слободе бр. 8, Алибунар
 • Рентген служба и ултразвучна дијагностика, адреса: Трг слободе бр. 8, Алибунар,
 • Служба медицине рада, адреса: Трг слободе бр. 8, Алибунар,
 • Служба за здравствену заштиту жена, адреса: Трг слободе бр. 8, Алибунар
 • Служба за здравствену заштиту деце, школске деце и омладине Алибунар, адреса: Трг слободе бр. 8, Алибунар
 • Служба за здравствену заштиту деце, школске деце и омладине Банатски Карловац, адреса: Кнеза Милоша бр. 33, Банатски Карловац, 
 • Служба за здравствену заштиту деце, школске деце и омладине Владимировац, адреса: Трг ослобођења бр. 8, Владимировац,
 • Служба поливалентне патронаже Алибунар, адреса: Трг слободе бр.8, Алибунар,
 • Апотека Алибунар, адреса. Трг слободе бр.8, Алибунар,
 • Служба за опште и правне послове, адреса: Трг слободе бр.8, Алибунар,
 • Служба за економске и финансијске послове, Трг слободе бр. 8, Алибунар.
Директор Дома здравља Алибунар
В.Д. Директора Ардељан др Валентин, број телефона: 013/641-649, е-пошта: direktor@dzalibunar.rs

Радно време администрације:

Понедељак-Петак: 06:00 до 14:00 часова

Субота – Недеља: нерадни дани

Радно време је у складу са Статутом Дома здравља Алибунар

Радно време здравствених служби

Понедељак – Петак: 06:00 до 20:00 часова

Субота – Недеља: Дежурство: 24 часова

Радно време је у складу са Статутом Дома здравља Алибунар