Спречавање болничке инфекције

Чланови комисије

  • Др Миленко Ратковић, председник,
  • Др Фелића Туркоње, члан, 
  • Др Мира Павловић-Ковачевић, члан, 
  • Др Даниела Домнита-Марина, члан,
  • Др Валентин Ардељан, члан,
  • Др Тамара Миливојев – Муста, члан,
  • Срђана Војнов, члан, 
  • Кристина Ивановић, члан.