Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8, PIB 102129784, Matični broj: 08072361, Tekući račun: 840-259661-55

 

Ažurirano na dan: 28.02.2024

Povratak na naslovnu stranu

Ažurirano dana: 28.02.2024 Dom zdravlja Apoteke Zbirno Bolovanje

Stanje sredstava na dan: 27.02.2024

433.223,27

1.670.576,43

2.103.799,70 60.889,05
Stanje prethodnog dana: 26.02.2024 580.185,27 1.508.657,43

2.088.842,70

60.889,05
1.
Uplata sredstava od RFZO-a  

 

 
2.
Uplate budžeta        
3.
Ostale uplate 3.050,00 12.000,00 15.050,00  
4.
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava
150.000,00 150.000,00  
5.
Uplata sredstava za porodiljska prava, bolovanje, jubilarne, otpremnine        
Ukupno: 583.235,27

1.670.657,43

2.253.892,70

60.889,05

 

1.
  Iz sredstava RFZO Iz ostalih izvora Iz sredstava RFZO Iz ostalih izvora Zbirno  
Zarade primarna            
Zarade apoteke            
             
2.
Putni troškovi.        

 

 
3.
Energenti    
     
4.
Ostali troškovi 12,00  

 

81,00 93,00  
5.
Troškovi osiguranja            
6.
Sanitetski medicinski materijal

 

 

       
7.
Lekovi u zdravstvenoj ustanovi

 

         
8.
Vakcine            
9.
Lekovi na recept

 

         
10.
Pomagala
         
11.
Druga davanja (naknade) - porodiljska prava, jubilarne nagrade            
12.
Ostale isplate

 

     

 

 
13.
Zubarski materijal            
14.
Prenos sredstava 150.000,00       150.000,00  
   
 
  Ukupno isplaćeno: 150.012,00

81,00

  Ukupno zbirno:

150.093,00

  Novo stanje na računo nakon izvršenih isplata:

2.103.799,70

Stampa obrasca

 

Finansijski izveštaji

07.02.2024 , 19.02.2024 , 22.02.2024 , 26.02.2024 ,

 

Specifikacije:

06.02.2024 , 20.02.2024 , 23.02.2024 ,