Dom zdravlja Alibunar, Trg slobode br. 8, PIB 102129784, Matični broj: 08072361, Tekući račun: 840-259661-55

Ažurirano na dan: 17.06.2024. godine

Nazad na glavnu stranuAžurirano na dan: 17.06.2024 Dom zdravlja Sopstveni prihodi Zbirno Bolovanje
Stanje sredstava na dan: 15.06.2024 99.665,03 2.329.842,47 2.429.507,50
Stanje prethodnog dana: 13.06.2024 99.671,03 2.329.848,47 2.429.519,50
1. Uplata sredstava od RFZO-a2. Uplata budžeta3. Ostale uplate4. Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava5. Uplata sredstava za porodiljska prava, bolovanje, jubilarne, otpremnine
Ukupno: 99.671,03 2.329.848,47 2.429.519,50

Transakcije


Izvršene isplate Iz sredstava RFZO Iz ostalih izvora Zbirno
1. Zarade


2. Putni troškovi


3. Energenti


4. Ostali troškovi 6,00
6,00
12,00
5. Sanitetski medicinski materijal


6. Lekovi u zdravstvenoj ustanovi


7. Bolovanje


8. Ostale isplate (naknade)


9. Prenos sredstava
Ukupno isplaćeno 6,00 6,00 12,00
Zbirno 12,00


Novo stanje na računu nakon izvršenih isplata:

2.429.507,50