Стручни савет

Чланови стручног савет

  • Др Мира Павловић-Ковачевић, председник,
  • Др Фелићија Туркоње, члан, 
  • Др Миленко Ратковић, члан, 
  • Др Даниела Домнита-Марина, члан,
  • Др Бранислав Гајић, члан