Комисија за унапређење квалитета

Чланови комисије за унапређење квалитета здравствене заштите:

  • Др Мира Павловић-Ковачевић, председник,
  • Др Фелићија Туркоње, члан,
  • Др Даниела Домнита-Марина, члан,
  • Др Снежана Павловић, члан, 
  • Срђана Војнов, главна медицинска сестра, члан.