Управни одбор

Чланови управног одбора

  • Ирина Скумпија, представница оснивача, председница,
  • Милан Орлић, представник оснивача, члан,
  • Др Миленко Ратковић, представник запослених члан.