Јавне набавке

Законом о јавним набавкама дефинисано је да се јавне набавке објављују на Порталу јавних набавки. Портал јавних набавки се налази на следећој адреси: 

https://jnportal.ujn.gov.rs

 

Портал јавних набавки

Контакт особа: 

Драгана Спасојевић дипл. правник

Е-пошта: pravnik@dzalibunar.rs