Неколико речи о нама

Од оснивања па до данас

Дом здравља Алибунар је од свог оснивања 1964. године, па до данас доживео сталне успоне у кадровском смислу, у грађевинском делу и опремању. Од некадашњих 77 радника и неколико здравствених станица и амбуланти у неким насељеним местима и оскудне орреме, данас Дом здравља Алибунар има у сваком насељеном месту здравствену станицу са одговарајучим кадровима и опремом у примарној здравственој заштити, општу медицину, као и стоматолошку службу и службу за снабдевање лековима, а у самом центру Дома здравља у Алибунару поред горе изнетог, службу хитне медицинске помоћи, развијене специјалистичке службе за диспанзер за жене, педијатрију, медицину рада, добро лабораторијску службу, нов ртг кабинет са ултразвучном дијагностиком. Данас дом здравља Алибунар запошљава 107 радника, углавном високог, вишег и средњег медицинског кадра. Дом здравља је у процесу реакредитације од стране Агенције за реакредитацију здравстевних установа реакредитован на период од 7 година.

Реакредитован на период од 7 година

Процес реакредитације донео је Дому здравља Алибунар реакредитацију на период од 7 година

 

Akreditacija dom zdravlja alibunar

Зашто смо ту?

Пружамо здравствене услуге на примарно здравственом нивоу

Општа медицина, стоматологија, патронажа, служба хитне медицинске помоћи, санитетски транспорт

Специјалистичке службе

Гинекологија, педијатрија, клиничко-биохемијска лабораторија, 

Санитетски транспорт

Превоз од адресе пацијената, централне локације, са лица места несреће до најближих општих болница у Вршцу и Панчеву или клиничких центара у Београду и Новом Саду. 

Служба хитне медицинске помоћи

Током ноћи ту је дежурна служба која излази по позиву и долази благовремено

Наша мисија и визија

Дом здравља Алибунар као установе примарне здравствене заштите, кроз превентивни рад и промоцију здравља развија свест о значају очувања здравља, квалитетом својих услуга, заједно са корисницима учествује у спречавању и лечењу болести, рехабилитацији и унапређењу живота. 

 

Дом здравља Алибунар видимо као савремену институцију примарног нивоа здравствене заштите засноване на превентивним активностима. Један на наших најважнијих изазова је допрети до свести сваког појединца и указати му на значај превентивних прегледа, унапредити и имплементирати превентивне активности у циљу очувања и унапређењу здравља. 

 

 

Испунићемо потребе и захтеве савременог пацијента применом савремених достигнућа медицинске науке јер је здравље основни људски, породични и национални ресурс у остваривању живота са пуним потенцијалом. 

 

 

dom zdravlja alibunar misija i vizija