Unutrašnja organizacija

Unutrašnja organizacija Doma zdravlja Alibunar sačinjena je od sledećih službi:

 1. Menadžment Doma zdravlja Alibunar,
 2. Služba opšte medicine – načelnik: Dr Felića Turkonje,
 3. Specijalističke službe – načelnik: Dr Mira Pavlović – Kovačević, specijalista opšte medicine
 4. Služba stomatološke zdravstvene zaštite – Dr Linka Marina
 5. Kliničko-biohemijska laboratorija – Dr Danijela Domnica – Marina, specijalista klinička biohemije,
 6. Služba za opšte, pravne i ekonomsko – finansijske poslove,
 7. Apoteka.

Detaljna klasifikacija po organizacionim jedinicama

 • Zdravstvena ambulanta Ambulanta, adresa: Trg slobode br.8, Alibunar,
 • Zdravstvena ambulanta Banatski Karlovac, adresa: Kneza Miloša br. 33, Banatski Karlovac, 
 • Zdravstvena ambulanta Vladimirovac, adresa: Trg oslobođenja br.8, Vladimirovac,
 • Zdravstvena ambulanta Lokve, adresa: Trg oslobođenja br.4, Lokve,
 • Zdravstvena ambulanta Dobrica, adresa: Žarka Zrenjanina br. 36, Dobrica,
 • Zdravstvena ambulanta Novi Kozjak, adresa: Svetog Save br. 45, Novi Kozjak,
 • Zdravstvena ambulanta Ilandža, adresa: Miloša Crnjanskog br. 80, Ilandža,
 • Zdravstvena ambulanta Seleuš, adresa: Maršala Tita br. 78, Seleuš,
 • Zdravstvena ambulanta Nikolinci, adresa: Maršala Tita br. 50, Nikolinci,
 • Zdravstvena ambulanta Janošik, adresa: Maršala Tita br. 9, Janošik,
 • Kliničko-biohemijska laboratorija, adresa: Trg slobode br. 8, Alibunar,
 • Služba hitne medicinske pomoći, adresa: Trg slobode br. 8, Alibunar, 
 • Specijalistička služba za plućne bolesti i tuberkulozu Alibunar, adresa: Trg slobode br. 8, Alibunar
 • Rentgen služba i ultrazvučna dijagnostika, adresa: Trg slobode br. 8, Alibunar,
 • Služba medicine rada, adresa: Trg slobode br. 8, Alibunar,
 • Služba za zdravstvenu zaštitu žena, adresa: Trg slobode br. 8, Alibunar
 • Služba za zdravstvenu zaštitu dece, školske dece i omladine Alibunar, adresa: Trg slobode br. 8, Alibunar
 • Služba za zdravstvenu zaštitu dece, školske dece i omladine Banatski Karlovac, adresa: Kneza Miloša br. 33, Banatski Karlovac, 
 • Služba za zdravstvenu zaštitu dece, školske dece i omladine Vladimirovac, adresa: Trg oslobođenja br. 8, Vladimirovac,
 • Služba polivalentne patronaže Alibunar, adresa: Trg slobode br.8, Alibunar,
 • Apoteka Alibunar, adresa. Trg slobode br.8, Alibunar,
 • Služba za opšte i pravne poslove, adresa: Trg slobode br.8, Alibunar,
 • Služba za ekonomske i finansijske poslove, Trg slobode br. 8, Alibunar.
Direktor Doma zdravlja Alibunar
V.D. Direktora Ardeljan dr Valentin, broj telefona: 013/641-649, e-pošta: direktor@dzalibunar.rs

Radno vreme administracije:

Ponedeljak-Petak: 06:00 do 14:00 časova

Subota – Nedelja: neradni dani

Radno vreme je u skladu sa Statutom Doma zdravlja Alibunar

Radno vreme zdravstvenih službi

Ponedeljak – Petak: 06:00 do 20:00 časova

Subota – Nedelja: Dežurstvo: 24 časova

Radno vreme je u skladu sa Statutom Doma zdravlja Alibunar