Stručni savet

Članovi stručnog savet

  • Dr Mira Pavlović-Kovačević, predsednik,
  • Dr Felićija Turkonje, član, 
  • Dr Milenko Ratković, član, 
  • Dr Daniela Domnita-Marina, član,
  • Dr Branislav Gajić, član