Spisak izabranih lekara u Domu zdravlja Alibunar

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva

 1. Dr Mira Pavlović – Kovačević – specijalista opšte medicine
 2. Dr Tamara Krstec – specijalista opšte medicine
 3. Dr Felića Turkonje – lekar opšte medicine
 4. Dr Romanca Turkonje – lekar opšte medicine
 5. Dr Nikolaje Marina – lekar opšte medicine
 6. Dr Denisa Lotrean – lekar opšte medicine
 7. Dr Dragana Lindo – lekar opšte medicine
 8. Dr Samanta Ristin – lekar opšte medicine
 9. Dr Renata Ardeljan – lekar opšte medicine
 10. Dr Jasna Josimov – lekar opšte medicine
 11. Dr Roksana Davidović – lekar opšte medicine
 12. Dr Nina Jovanović – lekar opšte medicine

Radno vreme:

Ambulante koje rade u dve smene: 

Prva smena od 06:00 do 13:00 časova

Druga smena od 13:00 do 20:00 časova

Ambulante koje rade samo pre podne od 07:00 do 14:00 časova

Služba za zdravstvenu zaštitu dece

 • Dr Milenko Ratković – specijalista pedijatrije

Radno vreme od 06:00 do 14:00 časova

Četvrtkom od 12:00 do 20:00 časova

 • Dr Srđan Jovanović – specijalista pedijatrije

Radno vreme od 06:00 do 14:00 časova

Utorkom od 12:00 do 20:00 časova

Služba za zdravstvenu zaštitu žena

Dr Veronika Getejanc – Sfera – specijalista ginekologije i akušerstva

Radno vreme od 06:00 do 14:00 časova

Ponedeljkom od 12:00 do 20:00 časova

Stomatološka služba

 1. Dr Snežana Pavlović – doktor stomatologije
 2. Dr Jasna Stanisavljev Bokšan – doktor stomatologije
 3. Dr Stefan Glanda – doktor stomatologije

Radno vreme:

Pre podne od 06:00 do 13:00 časova

Posle podne od 13:00 do 20:00 časova