Nekoliko reči o nama

Od osnivanja pa do danas

Dom zdravlja Alibunar je od svog osnivanja 1964. godine, pa do danas doživeo stalne uspone u kadrovskom smislu, u građevinskom delu i opremanju. Od nekadašnjih 77 radnika i nekoliko zdravstvenih stanica i ambulanti u nekim naseljenim mestima i oskudne orreme, danas Dom zdravlja Alibunar ima u svakom naseljenom mestu zdravstvenu stanicu sa odgovarajučim kadrovima i opremom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, opštu medicinu, kao i stomatološku službu i službu za snabdevanje lekovima, a u samom centru Doma zdravlja u Alibunaru pored gore iznetog, službu hitne medicinske pomoći, razvijene specijalističke službe za dispanzer za žene, pedijatriju, medicinu rada, dobro laboratorijsku službu, nov rtg kabinet sa ultrazvučnom dijagnostikom. Danas dom zdravlja Alibunar zapošljava 107 radnika, uglavnom visokog, višeg i srednjeg medicinskog kadra. Dom zdravlja je u procesu reakreditacije od strane Agencije za reakreditaciju zdravstevnih ustanova reakreditovan na period od 7 godina.

Reakreditovan na period od 7 godina

Proces reakreditacije doneo je Domu zdravlja Alibunar reakreditaciju na period od 7 godina

 

Akreditacija dom zdravlja alibunar

Zašto smo tu?

Pružamo zdravstvene usluge na primarno zdravstvenom nivou

Opšta medicina, stomatologija, patronaža, služba hitne medicinske pomoći, sanitetski transport

Specijalističke službe

Ginekologija, pedijatrija, kliničko-biohemijska laboratorija, 

Sanitetski transport

Prevoz od adrese pacijenata, centralne lokacije, sa lica mesta nesreće do najbližih opštih bolnica u Vršcu i Pančevu ili kliničkih centara u Beogradu i Novom Sadu. 

Služba hitne medicinske pomoći

Tokom noći tu je dežurna služba koja izlazi po pozivu i dolazi blagovremeno

Naša misija i vizija

Dom zdravlja Alibunar kao ustanove primarne zdravstvene zaštite, kroz preventivni rad i promociju zdravlja razvija svest o značaju očuvanja zdravlja, kvalitetom svojih usluga, zajedno sa korisnicima učestvuje u sprečavanju i lečenju bolesti, rehabilitaciji i unapređenju života. 

 

Dom zdravlja Alibunar vidimo kao savremenu instituciju primarnog nivoa zdravstvene zaštite zasnovane na preventivnim aktivnostima. Jedan na naših najvažnijih izazova je dopreti do svesti svakog pojedinca i ukazati mu na značaj preventivnih pregleda, unaprediti i implementirati preventivne aktivnosti u cilju očuvanja i unapređenju zdravlja. 

 

 

Ispunićemo potrebe i zahteve savremenog pacijenta primenom savremenih dostignuća medicinske nauke jer je zdravlje osnovni ljudski, porodični i nacionalni resurs u ostvarivanju života sa punim potencijalom. 

 

 

dom zdravlja alibunar misija i vizija