Nadzorni odbor

Članovi nadzornog odbora

  • Darian Tapalaga, predstavnik osnivača, predsednik,
  • Predrag Kovačev, predstavnik osnivača, član,
  • Dr Daniela Domnita-Marina, predstavnica zaposlenih, član.