Javne nabavke

Zakonom o javnim nabavkama definisano je da se javne nabavke objavljuju na Portalu javnih nabavki. Portal javnih nabavki se nalazi na sledećoj adresi: 

https://jnportal.ujn.gov.rs

 

Portal javnih nabavki

Kontakt osoba: 

Dragana Spasojević dipl. pravnik

E-pošta: pravnik@dzalibunar.rs