Direktor

Menadžment

Direktor

Ardeljan dr Valentin – Doktor stomatologije

Elektronska pošta: direktor@dzalibunar.rs

Broj telefona: 013/641-649

Pošaljite e-poruku: mailto: direktor@dzalibunar.rs

Ardeljan Valentin

Pomoćnik direktora za pravne poslove

Dipl. pravnik Dragana Spasojević

E-pošta: pravnik@dzalibunar.rs

Telefon: 013/641-201

Dragana Spasojević

Pomoćnik direktora za finansijske poslove

Dipl. ekonomista Slađana Boščić

E-pošta: sladjana@dzalibunar.rs

Slađana Boščić

Glavna medicinska sestra

Srđana Vojnov – medicinska sestra

E-pošta: beba@dzalibunar.rs

Srđana Vojnov