Ознака сертификат

Дому здравља Алибунар уручен је сертификат о акредитацији

Dom zdravlja Alibunar akreditacija

Дом здравља „Алибунар“ је током 2022. године ушао у процес реакредитације дома здравља који је успешно окончан добијањем акредитације на временски период од 7 година. Дана 11.08.2022. године нашу установу је посетила представница АЗУС-а, Дрча Светлана и том приликом уручила…