Glavna strana

e Zdravlje
0
Učitavanje
Odabir pisma

Dom zdravlja Alibunar

Pružamo zdravstvene usluge na primarnom nivou

Nadležne institucije

Covid ambulanta

Broj telefona Ambulante za febrilna stanja je sledeći: 064 403 65 02

Radno vreme: Svakog dana od 07:00 do 17:00 časova

Najnovije vesti

Nedeljni raspored rada službi

Zbog organizacije posla moguće su promene u rasporedu
Rasporedi rada

Naše usluge

Opšta medicina, stomatološka služba, snabdevanje lekovima, hitna medicinska pomoć, specijalističke službe, dispanzer za žene, pedijatrija, medicina rada, kliničko-biohemijska laboratorija, rtg kabinet sa ultrazvučnom dijagnostikom

Opšta medicina

Dom zdravlja Alibunar ima u svakom naseljenom mestu zdravstvenu stanicu sa odgovarajućim kadrovima i opremom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

dom zdravlja alibunar


laboratorija

Raspolažemo savremenim aparatima koje pokrivaju dosta širok spektar laboratorijskih usluga.

Kabinet za RTG dijagnostiku

Specijalističke službe

Relativno nov RTG kabinet opremljen novim digitalnim RTG aparatom, ultrazvučnim aparatom, savremenim računarima, PACS serverom, takođe smo povezani na nacionalnu

Sanitetski prevoz

Sanitetski prevoz

Raspolažemo relativno novim voznim parkom i trudimo se izađemo u susret svima kojima su naše usluge potrebe u skladu sa našim mogućnostima.

Ukratko o nama

Dom zdravlja Alibunar je od svog osnivanja 1964 godine, pa do danas doživeo stalne uspone u kadrovskom smislu, u građevinskom delu i opremanju. Od nekadašnjih 77 radnika i nekoliko zdravstvenih stanica i ambulanti u nekim naseljenim mestima i oskudne opreme, danas Dom zdravlja Alibunar ima u svakom naseljenom mestu zdravstvenu stanicu sa odgovarajućim kadrovima i opremom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, opštu medicinu, kao i stomatološku službu i službu za snabdevanje lekovima, a u samom centru Doma zdravlja Alibunar pored gore iznetog, službu hitne pomoći, razvijene specijalističke službe za dispanzer za žene, pedijatriju, medicinu rada, dobro opremljenu laboratorijsku službu, nov rtg kabinet sa ultrazvučnom dijagnostikom. Danas Dom zdravlja Alibunar zapošljava 107 radnika, uglavnom visokog, višeg i srednjeg medicinskog kadra. Dom zdravlja je u procesu reakreditacije dobio reakreditacije na period od 7 godina što smatramo da predstavlja veliki uspeh.

Saradnja na drugim projektima

Projekat pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije

Pretraži listu lekova RFZO

 

Proverite Vašeg izabranog lekara

Proverite status zdravstvenog osiguranja. 

Naša lokacija na Google mapi