Месец септембар 2020.

Хвала нашим племенитим пацијентима!

Реновирање медицина рада

Срећко Петровић и његов брат Саша учествовали су у уређењу просторија Медицине рада у Алибунару. Глетовање, крећење свих просторија спровели су потпуно о свом трошку. Андрија Милекић, пензионер, само је једном ушао у наше просторије и приметио оштећени паркет. Бесплатно…