Шта обухвата наша делатност?

Дом здравља Алибунар је део здравствене мреже домова здравља и ради под покровитељством Министарства здравља Републике Србије и Завода за јавно здравље Републике Србије.

Наша делатност односи се на пружање услуга на примарном нивоу. Превасходно услуге опште медицине, педијатрије, гинекологије, хитне медицинске помоћи, патронаже, санитетског транспорта, стоматолошке услуге, лабораторијске услуге, радиологије у ултразвука ...