Dnevni finansijski izveštaj o prenosu finansijskih sredstava

Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

Ažurirano na dan: 19.04.2018

 

  Stanje sredstava na dan: 18.04.2018 80.052,33
. Stanje prethodnog dana: 17.04.2018 370.383,44
1. Uplata sredstava od RFZO-a

0,00

2. Uplate budžeta198.116,77 0,00
3. Ostale uplate 29.003,00
4. Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava  
5. Uplata sredstava za porodiljska prava, bolovanje  
     
  Ukupno: 399.386,44

 

1. Zarade primarna  
Zarade apoteke  
Zarade stomatologija  
2. Putni troškovi  
3. Energenti  
4. Ostali troškovi materijala 87.745,32
5. Ostali troškovi 465.814,38
6. Troškovi osiguranja 27.298,29
7. Sanitetski medicinski materijal  
8. Lekovi u zdravstvenoj ustanovi  
9. Vakcine  
10. Lekovi na recept 16.503,92
11. Pomagala  
12. Druga socijalna davanja (naknade) - porodiljska prava, jubilarne nagrade  
13. Ostale isplate  
14. Zubarski materijal 21.972,20
15. Prenos sredstava  
     
  Ukupno isplaćeno: 319.334,11
  Novo stanje na računo nakon izvršenih isplata:

80.052,33

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts