Dnevni finansijski izveštaj o prenosu finansijskih sredstava

Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

Ažurirano na dan: 06.02.2018

 

  Stanje sredstava na dan: 05.02.2018 684.923,47
. Stanje prethodnog dana: 04.02.2018 848.127,06
1. Uplata sredstava od RFZO-a

292.291,67

2. Uplate budžeta 0,00
3. Ostale uplate 23.546,50
4. Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava  
5. Uplata sredstava za porodiljska prava, bolovanje  
     
  Ukupno: 1.163.965,23

 

1. Zarade primarna  
Zarade apoteke  
Zarade stomatologija  
2. Putni troškovi  
3. Energenti 459.669,28
4. Ostali troškovi materijala  
5. Ostali troškovi  
6. Troškovi osiguranja  
7. Sanitetski medicinski materijal  
8. Lekovi u zdravstvenoj ustanovi  
9. Vakcine  
10. Lekovi na recept 19.372,48
11. Pomagala  
12. Druga socijalna davanja (naknade) - porodiljska prava, jubilarne nagrade  
13. Ostale isplate  
14. Zubarski materijal  
15. Prenos sredstava  
     
  Ukupno isplaćeno: 479.041,76
  Novo stanje na računo nakon izvršenih isplata: 684.923,47

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts