Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

Ažurirano na dan: 12.07.2018


  Stanje sredstava na dan: 11.07.2018 247.465,53
. Stanje prethodnog dana: 10.07.2018 372.374,22
1. Uplata sredstava od RFZO-a  
2. Uplate budžeta  
3. Ostale uplate 19.350,00
4. Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava  
5. Uplata sredstava za porodiljska prava, bolovanje  
     
  Ukupno: 391.724,22

 

1. Zarade primarna  
Zarade apoteke  
Zarade stomatologija  
2. Putni troškovi  
3. Energenti  
4. Ostali troškovi materijala  
5. Ostali troškovi 3.891,87
6. Troškovi osiguranja  
7. Sanitetski medicinski materijal  
8. Lekovi u zdravstvenoj ustanovi  
9. Vakcine  
10. Lekovi na recept 121.864,82
11. Pomagala 18.502,00
12. Druga socijalna davanja (naknade) - porodiljska prava, jubilarne nagrade  
13. Ostale isplate  
14. Zubarski materijal  
15. Prenos sredstava  
     
  Ukupno isplaćeno: 144.258,69
  Novo stanje na računo nakon izvršenih isplata: 247.465,53

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts