Dnevni finansijski izveštaj o prenosu finansijskih sredstava

Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

Ažurirano na dan: 14.12.2017

 

  Stanje sredstava na dan: 13.12.2017 284.392,70
. Stanje prethodnog dana: 12.12.2017 287.838,84
1. Uplata sredstava od RFZO-a 0,00
2. Uplate budžeta  
3. Ostale uplate

29.517,00

4. Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava  
5. Uplata sredstava za porodiljska prava, bolovanje  
     
  Ukupno: 317.355,84

 

1. Zarade primarna  
Zarade apoteke  
Zarade stomatologija  
2. Putni troškovi  
3. Energenti  
4. Ostali troškovi materijala  
5. Ostali troškovi 12.540,00
6. Troškovi osiguranja  
7. Sanitetski medicinski materijal  
8. Lekovi u zdravstvenoj ustanovi  
9. Vakcine  
10. Lekovi na recept 20.423,14
11. Pomagala  
12. Druga socijalna davanja (naknade) - porodiljska prava, jubilarne nagrade  
13. Ostale isplate  
14. Zubarski materijal  
15. Prenos sredstava  
     
  Ukupno isplaćeno: 32.963,14
  Novo stanje na računo nakon izvršenih isplata: 284.392,70

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts